10 წელი პრაქტიკაში! (მე-3 ნაწილი)

სოფიო ტყემალაძე ბლოგ პოსტების ამ სერიის ბოლო ნაწილში გიზიარებთ საუკეთესო სასამართლო პრაქტიკას საარბიტრაჟო სარჩელების, ისევე როგორც საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების აღსრულების, უზრუნველყოფის ღოისძიებებთან დაკავშირებით.