10 წელი პრაქტიკაში! (მე-3 ნაწილი)

სოფიო ტყემალაძე

ბლოგ პოსტების ამ სერიის ბოლო ნაწილში გიზიარებთ საუკეთესო სასამართლო პრაქტიკას საარბიტრაჟო სარჩელების, ისევე როგორც საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების აღსრულების, უზრუნველყოფის ღოისძიებებთან დაკავშირებით.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *