ჩვენ შესახებ

“არბიტრაჟის ბლოგი” წარმოადგენს საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის (GAA) ეგიდით შექმნილ ბლოგს, რომლის მიზანია როგორც არბიტრაჟის, ისე დავის გადაწყვეტის სხვა ალტერნატიული მექანიზმების  (ADR) მარეგულირებელი   კანონმდებლობისა და თანმდევი სასამართლო პრაქტიკის, გამოწვევებისა და განვითარებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მკითხველისათვის.

წინამდებარე ბლოგი შექმნილია ევროკავშირის (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. ბლოგპოსტის შინაარზე პასუხისმგებელია მხოლოდ მისი ავტორი და ბლოგპოსტის შინაარსის ევროკავშირის ან გაეროს განვითარების პროგრამის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

“არბიტრაჟის ბლოგზე” ბლოგპოსტის განთავსების პირობები გთხოვთ იხილოთ სარედაქციო სახელმძღვანელოში.

კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე: georgekekenadze@gmail.com